Slapukų ir privatumo politika

  1. glamourstyle.lt Bendrosios nuostatos

 1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau – „sąlygos”) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – „mes”) tvarko interneto parduotuvėje (toliau – glamourstyle.lt ) Pirkėjų (toliau – „Jūsų”) asmens duomenis.

 1.2 Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

  1. Registracijos pateikimo taisyklės

 2.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis glamourstyle.lt

 2.2 Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi glamourstyle.lt, teisę į privatumą. Mes renkame ir naudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą glamourstyle.lt registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
 a) įvykdyti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
 b) pristatyti ir įvykdyti užsakymus;
 c) išspręsti problemas su užsakymų vykdymu.

 2.3 Asmens duomenys yra apdorojami saugiomis priemonėmis, kurios saugo  šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 3.1 Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2.2 dalies tikslams pasiekti.

 3.2 Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 4.1 Jūs privalote keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją (kad parduotuvėje įgytos prekės jus pasiektų sutartu laiku)

 4.2 Mes privalome ir siekiame turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.

  1. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

 5.1 Visi pranešimai ir duomenys susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu shopglamourstyle@gmail.lt

 5.2 Atsakymus į Jūsų klausimus / užklausas pateikiame per 2-3d.d. el.paštu arba susisiekiame telefonu.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

 6.1 Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

  1. Taisyklių keitimas

 7.1 Mes turime teisę keisti privatumo sąlygas.

 7.2 Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės glamourstyle.lt teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

  1. Baigiamosios nuostatos

 9.1 Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 9.2 Visi nesutarimai šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respubliko ;įstatymų nustatyta tvarka